top of page

Låt oss göra skillnad

MeetInGrid_Symbol_svart.png

This is Meet In Grid

Meet In Grid is a production company that develops relevant education in the form of conferences and meeting places. Together we want to create a better world, where the school is a safe place for both teachers and students.

Create Opportunities Education
Open for discussion

Change the World Workshops

Conferences Speakers

Meeting places

Our projects

It is about a brighter future.

Förskola21 is a conference and a meeting place for everyone in preschool. In a world that is going ever faster, we need to give our children the opportunity to develop the qualities that will be needed in the future. Förskola21 is for everyone who works in preschool.

 

What makes Förskola21 unique is what we call MakerSquare, a place where inspiration and creativity have the opportunity to grow.

Rektorsakademien actually started in 2004 and has since been transformed and changed its name on several occasions. 

Rektorsakademien has now come to life again and is the name of our education program for principals with a focus on developing and strengthening principals and deputy principals in their leadership. 

 

Skolledare21 is a conference, a meeting place and a gala for Sweden's most important managers - the school leaders.

 

The story behind Skolledare21 is about raising the status of school leaders, as they are the ones responsible for the children's future.

 

Skolledare21 are organized by Meet In Grid in collaboration with the Lärarförbundet Skolledare.

Arena för svensk skola är en konferens för ökad samverkan och dialog mellan skolans aktörer med fokus på lärande och kunskapsbildning. 

 

Skolans professioner är dess viktigaste tillgång och just därför måste de få äga sin egen kunskapsbildning. Det kräver en gemensam kollegial process, där man delar erfarenheter, prövar och debatterar. Där man möter kollegor forskare, myndigheter och leverantörer. På vägen tas många steg. En plats för att synliggöra detta är en gemensam nationell årlig arena.

 

Den arenan bygger vi nu tillsammans, i ett brett samarbete mellan professionerna och andra viktiga aktörer inom svensk skola. 

bottom of page