top of page

Låt oss göra skillnad

MeetInGrid_Symbol_svart.png

Det här är Meet In Grid

Meet In Grid är ett produktionsbolag som utvecklar arenor för lärande, förbättring och förändring genom olika typer av mötesplatser. Tillsammans vill vi skapa en bättre värld, där skolan är en trygg och lärande plats för både lärare och elever.

Skapa mötesplatser  Erbjuda lärande   Underlätta relationer 

Förändra världen  Stärka skolledare Utveckla konferenser  

Träna talare  Stärka lärare  Lyfta förskolan

Våra projekt

Det handlar om en ljusare framtid.

Förskola21 är en konferens och en mötesplats för alla inom förskolan. I en värld som går allt snabbare behöver vi ge våra barn möjligheten att utveckla de egenskaper som kommer att behövas i framtiden. Förskola21 är till för alla som arbetar inom förskola.

 

Det som gör Förskola21 unikt är det vi kallar MakerSquare, en plats där inspiration och kreativitet får möjlighet att gro.

Rektorsakademien startade egentligen 2004 och har sedan dess transformerats och bytt namn vid ett flertal tillfällen. 

Nu har Rektorsakademien åter fått liv och är namnet på vår rektorsutbildning med fokus på att utveckla och stärka rektorer och biträdande rektorer i sitt ledarskap. 

 

Skolledare21 är en konferens, en mötesplats och en gala för Sveriges viktigaste chefer - skolledarna.

Historien bakom Skolledare21 handlar om att höja skolledares status, eftersom det är de som ansvarar för barnens framtid.

​Skolledare21 arrangeras av Meet In Grid i samarbete med Lärarförbundet Skolledare.

Arena för svensk skola är en konferens för ökad samverkan och dialog mellan skolans aktörer med fokus på lärande och kunskapsbildning. 

 

Skolans professioner är dess viktigaste tillgång och just därför måste de få äga sin egen kunskapsbildning. Det kräver en gemensam kollegial process, där man delar erfarenheter, prövar och debatterar. Där man möter kollegor forskare, myndigheter och leverantörer. På vägen tas många steg. En plats för att synliggöra detta är en gemensam nationell årlig arena.

 

Den arenan bygger vi nu tillsammans, i ett brett samarbete mellan professionerna och andra viktiga aktörer inom svensk skola. 

bottom of page